🖤 DARMOWA DOSTAWA DLA ZAMÓWIEŃ POWYŻEJ 399 ZŁ 🖤

Wysyłka w 1 dzień roboczy *z wyjątkiem zamówień personalizowanych i rysowanych od podstaw.

Regulamin warsztatów dla dorosłych

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin jest określeniem warunków udziału w warsztatach organizowanych w Minimal Line przez lub w imieniu Minimal Line Klaudii Mączki-Rzewuskiej (zwane dalej „Organizator”) w wersji stacjonarnej w pracowni Minimal Line plac Konesera 2 w Warszawie. 

2. Przedmiotem warsztatów jest zdobycie wiedzy lub nauka czynności określonej w opisie poszczególnych warsztatów. 

3. Organizatorem warsztatów jest Minimal Line Klaudia Mączka-Rzewuska. 

4. Warsztaty są płatne. Kwota brutto podana jest przy opisie wydarzenia.

5. Warunkiem odbycia się warsztatu jest zgłoszenie się minimalnej liczby uczestników. W przypadku odwołania warsztatu ze strony organizatora wszystkie osoby, które dokonały płatności dostaną zwrot na konto w ciągu 7 dni roboczych od dnia odwołania warsztatu. W celu uzyskania zwrotu konieczne jest podanie numeru konta w odpowiedzi na e-mail o odwołaniu warsztatu. 

§ 2. Uczestnicy warsztatów

  1. Wydarzenie jest skierowane do wszystkich zainteresowanych osób, które dokonały płatności  w postaci całej kwoty. 
  2. Rejestracji na wydarzenie można dokonać: 

I on-line, poprzez wykupienie i opłacenie miejsca poprzez rejestrację na stronie www.minimalline.pl (wymagana jest płatność pełnej kwoty z góry)
II stacjonarnie w pracowni Minimal Line przy Plac Konesera 2

3. Rezygnacja z warsztatu jest możliwa wyłącznie do 5 dni roboczych przed terminem warsztatów. Konieczne jest mailowe powiadomienie organizatora na adres e-mail: zamowienia@minimalline.pl lub kontakt@minimalline.pl W przypadku dotrzymania terminu 5 dni cała kwota wpłacona podlega zwrotowi. W razie rezygnacji z warsztatu konieczne jest wysłanie na adres zamowienia@minimalline.pl numeru konta w celu otrzymania zwrotu. W przypadku rezygnacji z warsztatu później niż na 5 dni robocze przed wydarzeniem Organizator zachowuje wpłaconą kwotę na rzecz poniesionych kosztów. W wyjątkowych sytuacjach organizator dopuszcza zwrot środków poniesionych przez klienta w formie vouchera Minimal Line, do wykorzystania w sklepie on-line: minimalline.pl lub stacjonarnie w pracowni Minimal Line Plac Konesera 2. 

4. Osoby posiadające kody rabatowe, zniżki lub indywidualne zaproszenie na warsztat (vouchery) nie mają możliwości wymiany ich na gotówkę.

5. W razie konieczności dopłaty płatność może być zrealizowana jedynie podczas wydarzenia poprzez dwie formy: gotówkę przekazaną koordynatorowi warsztatów lub osobie przez nią wskazaną w wiadomości e-mail przed wydarzeniem oraz kartą poprzez terminal płatniczy.

6. Przez dokonanie rejestracji uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie ww. danych osobowych przez Organizatora wyłącznie na potrzeby związane z udziałem w wydarzeniu. Zgłaszającemu przysługuje prawo dostępu do jego danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

7. Ze względów bezpieczeństwa zarejestrowani uczestnicy wydarzenia zobowiązani są posiadać przy sobie dokument ze zdjęciem i na prośbę Organizatora potwierdzić swoją tożsamość poprzez ukazanie tego dokumentu. Istnieje możliwość zrobienia rezerwacji dla innej osoby, niż osoba robiąca rezerwację, warunkiem jest jednak podanie prawdziwego imienia i nazwiska oraz dopełnienie kolejnych czynności, o których mowa w punkcie 2.

8. Ilość miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

9. Na każde z wydarzeń – warsztatów obowiązuje odrębna rejestracja.

§ 3. Miejsce i termin warsztatów

1. Sala warsztatowa znajduje się w pracownia Minimal Line plac Konesera 2 w Warszawie bądź inne miejsce wskazane przez Organizatora. 

2. Czas trwania warsztatów określany jest w opisie poszczególnych warsztatów. 

3. Ze względu na indywidualne podejście do uczestniczek istnieje możliwość przedłużenia spotkania, o czym uczestniczki zostaną poinformowane w trakcie spotkania.

§ 4. Zasady udziału w warsztatach

1. Organizator zapewnia wszystkie potrzebne narzędzia i materiały niezbędne do przeprowadzenia warsztatów oraz udział osoby prowadzącej.

2. Osoby biorące udział w warsztatach zobowiązane są do zachowania się w sposób niezagrażający innym uczestnikom warsztatów.

3. Uczestnikom warsztatów zabrania się wnoszenia i posiadania broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów.

4. Uczestnicy warsztatów zobowiązani są do przestrzegania przepisów BHP, regulaminu oraz ścisłego wykonywania poleceń i zaleceń osób prowadzących oraz Organizatora.

5. Organizator nie bierze odpowiedzialności za uszczerbki na zdrowiu i kontuzje wynikające z nieprzestrzegania przepisów BHP, regulaminu oraz niewykonywania poleceń i zaleceń osób prowadzących oraz Organizatora.

6. Niewłaściwe zachowanie uczestnika, które zakłóca bezpieczeństwo wydarzenia, może skutkować zakończeniem udziału uczestnika w warsztatach.

7. W razie nagłych wypadków uczestnicy zobowiązani są powiadomić osoby odpowiedzialne za organizację wydarzenia oraz w razie takiej potrzeby odpowiednie służy.

8. Uczestnicy wydarzenia przyjmują do wiadomości, że uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z udzieleniem zgody na nieodpłatne fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu jego osoby oraz na transmitowanie, rozpowszechnianie lub pokazywanie głosu i wizerunku w celach promocyjnych. 

§ 5. Reklamacja

1. Wszelkie reklamacje związane z warsztatami, Uczestnik może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: zamowienia@minimalline.pl w ciągu 14 dni po odbyciu się danego wydarzenia lub zakupu na stronie.

2. W reklamacji powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z warsztatem.

3. Organizator zobowiązuje się rozpatrzeć reklamację w terminie do 30 dni od jej otrzymania i poinformować Uczestnika o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

§ 6. Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania, zmiany lub przedłużenia warsztatów w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych.

2. Udział uczestnika w warsztacie jest równoznaczny z akceptacją treści niniejszego Regulaminu.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl